Nyheter

Hemmaföräldrars nätverk - för dig som vill stanna hemma längre

och satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete

Nyheter

 

Här har vi samlat artiklar som på ett eller annat sätt kan vara viktiga att känna till som en förälder som valt tid för barn.

 

Mår barnen bra i förskolan?

HFN rapporterar från seminarium: Den 20 maj 2014 presenterade Ulla Waldenström, författare, barnmorska, beteendevetare och professor vid Karolinska Institutet sin nya bok ”Mår barnen bra på förskolan?” Då diskuterade hon förskolebarnens välmående med Ylva Ellneby, specialpedagog och författare till flera böcker om stress hos förskolebarn.och balans mellan familj och arbete.

Läs mer >>

 

Ny trend: Föräldrar stannar hemma längre

Vi ser nu en trend av fler och fler föräldrar som söker sig till Hemmaföräldrars nätverk. Allt fler föräldrar verkar vilja prioritera tid för barn. En trend som också har sitt stöd i den senaste statistiken. TV4 nyheterna rapporterade nyligen att allt fler föräldrar stannar hemma allt längre. Dessvärre har inte de politiska partierna hängt med i utvecklingen. Idag saknar följande partier helt familjepolitik och erbjuder alltså inte förslag på politiska ramar för de föräldrar som vill pussla och trixa för att familjen ska få tid för barn: V, S, Mp och nu senast M, som tagit bort familjepolitik som ett politikområde.

Läs mer >>

 

Tristess inte bara av ondo

Många föräldrar har dåligt samvete när barnen har tråkigt. Frågan är om det i grunden handlar om en känsla av att skärmtid riskerar att döda den uppbyggliga kreativiteten framkallad av tristess.

Läs mer >>.

 

Fler börjar se faror med dagens familjepolitik

Något har börjat hända. Samtidigt som föräldrar fortfarande rapporterar om BVC som tjatar om att barnen ska börja i förskola: "för att inte halka efter", så kommer allt fler ifrågasättande röster av en familjepolitik som styr föräldrar att lämna ifrån sig sina små ettåringar långa dagar. Även om det fungerar för en del barn, så gör det faktiskt inte det för alla. Därför blir för mycket styrning helt fel.

Läs:

"Kvalitetstid är mitt värsta ord"

Risk att vi skapar osäkra föräldrar

 

Larm från öppna förskolan: Släpp mobilen

På ett år har 32 procent fler vuxna i småbarnsåldern skaffat smart mobil. Nu larmar en majoritet av öppna förskolorna i Stockholms innerstad om att föräldrarnas ständiga koll på telefonen stör samspelet med barnet, visar SvD:s rundringning. Flera har infört mobilförbud.

Läs mer >>

 

Namninsamling för valfrihet

Nu har vi föräldrar chansen att skriva på för att försöka säkra men även utvidga de politiska ramarna för valfrihet. Vill DU vara med och göra skillnad gå med i Nya Föräldraupproret och gör din röst hörd.

Läs mer >>

Gilla Nya Föräldraupproret på facebook

 

Hur barn ser på sin framtida roll som föräldrar

Tror att många föräldrar ibland sagt mindre psykologiska saker när de blivit lätt trötta på det käraste de har. Något ett barn i slutet av filmen beskriver väldigt bra.

Läs mer >>

Se också: The hilarious Mommy version of nothing at all

 

Kramlös barndom ger beröringsrädsla

Barn som inte har en kärleksfull beröring var ofta rädda för att bli avvisade och hade svårt med fysisk kontakt som vuxna, säger Caroline Johansson. I sin avhandling har hon utgått från anknytningsteorin, där relationen mellan föräldrar och barn ses som avgörande för hur barnet senare i livet förhåller sig till andra människor.

Läs mer >>

 

Hemmaföräldrar i media

Vi har många duktiga hemmaföräldrar som ställer upp när vi får förfrågningar om de vill berätta om varför de valt att ha sin omsorg i hemmet. Här ett reportage från Vi Föräldrar.

Läs mer >>

 

Förskolan är demokratins vagga enligt Fp

Nya förskoleminstern, Maria Arnholm, Fp, vill inte vara sämre än sin företrädare som tydligt uttryckte att: "En förälder kan aldrig ersätta en pedagog". Hon myntar nästa slogan för Folkpartiet: "Förskolan är demokratins vagga" - samtidigt som hon beklagar sig över barnens allt sämre skolkunskaper.

Läs mer >>

Läs också: Lärarförbundet: Ettåringar för lära sig välja

 

Hämmas barn av att inte vara med jämnåriga

En orolig förälder undrar om hennes dotter kommer att hämmas i förskolan om hon inte är med jämnåriga.

Läs mer >>

 

Många barn mobbas redan på dagis

Förskolan sägs ju göra barn socialt kompetenta. Men små barn behöver vägledning och socialt samspel med vuxna för att lära sig rätt och fel. Tyvärr kryper mobbningen allt längre ner i åldrarna. Läs om Harry fyra år som mobbades under ett års tid.

Läs mer >>

 

"Byta blöjor och torka näsor kan jag göra själv"

Hon bojkottar förskolan Tove Anger, 33, väljer att vara hemmaförälder till sin yngsta dotter Lillemor. Hon är själv utbildad lärare och har arbetat på flera förskolor. Enligt henne har förskolelärare inte möjlighet att erbjuda de små barnen den pedagogik och tid de behöver, på grund av de stora barngrupperna.

Läs mer >>

 

Delat föräldraledighet är tvättäkta socialism

När vi lät opinionsinstitutet Novusundersöka hur svenskarna ser på statlig styrning av föräldraledigheten, var beskedet entydigt. 84 procent anser att föräldrarna själva ska bestämma.

Läs mer >>

 

Måste alla synas och höras hela tiden?

Vårt samhälle är i allt för stor utsträckning anpassat för utåtriktade personer – trots att en tredjedel av oss är introverta och tystlåtna. Den skriver för­fattaren Susan Cain i sin uppmärksammade bok.

Läs mer >>

 

Psykisk ohälsa bland kvinnor ökar

Vad händer i själen när man inte får följa sin magkänsla? Eller när man tvingas stressa för mycket, därför att de ramar politiken satt inte tillåter att man får välja själv och ha kontroll över sina egna livsval? Förmodligen börjar psyket till slut ta skada och de här bristerna kan vara en orsak till att den psykiska ohälsan ökar.

Läs mer >>

Läs också: Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut

 

Familjen som väljer att vara hemma

Ingen vab, inga stressiga mornar och inga sena hämtningar – bröderna Elliot, Emil och Emanuel kan ta dagen som den kommer.

Läs mer >>

 

Pedagogisk stimulans

Hemmaförälder om att små barn behöver pedagogik: "Jag har väldigt svårt för när föräldrar till små ettåringar säger att deras barn behöver dagis för att de behöver den pedagogiska stimulansen. Skitsnack, säger jag! En ettåring behöver närhet, kärlek och trygghet. Om man som förälder gör bedömningen att det dagis de valt åt sin ettåring kan ge det har de förmodligen rätt i sin bedömning. Men jag köper inte någon bortförklaring om pedagogisk verksamhet."

Läs mer >>

Läs också:

Staten ska läsa sagor för barnen

A generation of 'little savages' raised in nurseries as daycare is linked to aggression in toddlers

 

Ettåringar kan bli allvarligt stressade av att börja i förskolan

Analys av salivprover visar en fördubbling av ettåringars nivå av stresshormon vid förskolestart – och stressnivån är fortsatt hög under lång tid.

Läs mer >>

Ursprungsartikel

Läs också:

"Det finns ingen föräldraledighet längre"

 

Hemmaföräldrar i Haparanda berättar om sitt val

Några unga föräldrar i Haparanda-Torneå och har valt att var hemma och själva ta hand om sina barn, istället för att placera dem i förskola.

En del betraktar oss som annorlunda och tror att våra barn blir efter om de inte får vara på förskola, säger Katarina Eneros.

Läs mer >>

 

Dagmamma inspirerar andra

Som ringar på vattnet sprider sig vårt budskap om tid för barn, valfrihet, många olika barnomsorgsalternativ, balans mellan familj och arbete - och många är med och kämpar och gör skillnad för alla våra barn. Bland annat dagmamman Tina Eriksson som driver pedagogisk omsorg i privat regi, i Solna.

Tina har helt ideellt, i flera år, tagit emot samtal och besökare från hela landet för att berätta om hur hon lagt upp sin verksamhet. På så sätt har hon inspirerat och stöttat andra att hitta vägar att kunna vara hemma med sina egna barn OCH arbeta. I den här artikeln kan ni läsa om en person som hon har hjälpt.

Läs mer >>

 

Fostrar Sverige Europas olyckligaste barn?

Att barn lämnas på förskola från ett års ålder kan vara en förklaring till de höga ohälsotal vi ser bland barn och ungdomar i Sverige. Detta menar Christian Sörlie Ekström i sin nya bok Hur mår egentligen våra barn?, där han också menar att Sverige fostrar Europas olyckligaste barn.

Läs mer >>

Läs också:

En familjepolitik som gör barn sjuka

Det räcker inte att älska sina barn - man måste visa det också

 

S: Inför allmän förskola från två års ålder

En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna föreslår allmän förskola från två års ålder, rätt till heltid på förskolan och rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Läs mer >>

Läs också: Alla barns "rätt" till lika dåliga uppväxtvillkor

 

Hemmaförälder samlade in julklappar till fattiga barn

Det går att göra skillnad även här på hemmaplan - visade hemmaföräldern Karin Frid när hon i bästa civilsamhällsanda tog och samlade in julklappar till fattiga barn i Sverige.

Läs mer >>

 

Barnpsykolog: "Sätt inte ditt barn i förskolan"

– Sätt inte barnet i förskolan, det är för stora grupper för det, säger Eva Rusz, psykolog, som tips till föräldern som är på väg att sätta sin ettåring i en förskola med en barngrupp på 25 barn.

Läs mer >>

 

Hur mår våra barn egentligen

Hemmaföräldrar tipsar om ny bok:

Svenska och finska flickor toppar listan på självmord och självskadebeteende i Europa (WHO, 2009) och självmorden har fördubblats på bara några år (Socialstyrelsen, 2009). Vi har skruvat mest på relationerna och fått de olyckligaste barnen. Man skyller på skolan, stressen i samhället, dålig ekonomi. Men det intressanta är att vi i Sverige inte får ställa frågan:

Kan det finnas ett samband mellan hur barn och ungdomar växer upp idag och den ökande sjukligheten?

Läs mer >>

 

Forskare varnar för risker med förskolan

Vi vet inte hur förskolan i dess nuvarande utformning påverkar små barn, det är ett stort experiment. Politiska beslut är baserade på forskningsresultat från 1980-talet då organisation, pedagogik, gruppstorlek och personaltäthet var helt annan jämfört med i dag. Och kunskap om små barns behov och anknytning har heller inte varit allmänt känd så länge.

Läs mer >>

 

Svenska barn sover allt sämre

På senare år har många forskare pekat på att man bör ta barns sömn och sömnproblem på större allvar. Dels visar både svenska och internationella undersökningar att barn sover mindre i dag än tidigare och att sömnproblem hos barn har ökat de senaste decennierna. Dels har man kanske tidigare underskattat vilken betydelse sömn har för barns välmående och utveckling. Exempelvis har allt fler studier visat att barn som sover för lite har betydligt svårare att koncentrera sig, har svårt att minnas saker och kan bli utagerande, nedstämda eller oroliga. Det finns också studier som visar att sömnbrist kan bidra till övervikt hos barn.

Läs mer >>

Läs också:

Sömnmedel ökar bland unga

Rörelse för barnets bästa

 

Föräldrar är viktiga

Ledarkrönika av Elisabet Lann, Kristdemokraten: "Fixeringen vid att små barn behöver tillbringa dagarna med utbildade pedagoger har lett till en långvarig och kraftig minskning av antalet dagbarnvårdare. Att Sabuni och andra valt att tolka lagen som att dagbarnvårdare måste vara utbildade eller ha rätt erfarenhet har lett till problem för flera alternativa former av barnomsorg runt om i landet. I våras underkände Håbo kommun föräldrarnas engagemang i kommunens föräldrakooperativ med hänvisning till att all personal ska vara utbildad förskolepersonal. Något som skapade stor oro bland landets 660 kooperativa förskolor." Läs mer >>

 

Rör inte våra dagmammor

När 4 av 6 dagmammor går i pension under 2013, väljer Nyköpings kommun att lägga ner dagmammeverksamheten i området Oppeby/Harg. I beslutet hänvisar man till ekonomiskt underskott samt svikande efterfrågan.

Vid det föräldramöte som kommunen höll i, blev det klart och tydligt hur de har mörkat platser hos den kommunala dagmamman. Föräldrar har ansökt/efterfrågat dagmamma men fått besked att inga platser finns. När föräldrarna sedan haft direktkontakt med ­dagmammorna har ­platser funnits.

Läs mer >>

 

"När ska vi prata om det som är viktigt"

Åsa Erlandsson om debatten "förskola" eller "dagis": "Ibland blir jag full i fan och vill testa att skriva att Lasermannen har fått jobb på dagis bara för att se reaktionerna: ”Han har fått jobb på FÖRSKOLA!!”.

Läs mer >>

Läs också: "Dagis är heaven and hell"

 

Myten om vårdnadsbidraget

När vårdnadsbidraget ska diskuteras använder sig många debattörer och politiker av myter i stället för fakta. Smålandsposten beskriver det hela väldigt bra i sin ledare.

Läs mer >>

 

Mammor dubbelt så sjuka som pappor

Tyngre arbetsbörda i hemmet som leder till ökad stress, fler vab-dagar och mer tid nära barnen vilket ökar smittorisken. Forskare som SvD Näringsliv pratat med ser många möjliga anledningar till att småbarnsmammor har dubbelt så många sjukdagar som pappor.

Läs mer >>

Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

Socialstyrelsen framhåller samtidigt vikten av att behandla adhd eftersom det annars finns risk att människor får en försämrad livskvalitet exempelvis på grund av svårigheter att fungera socialt i skolan och arbetslivet. Det finns också en hög samsjuklighet med ångest, depression och andra psykiska störningar.

Läs mer >>

Läs också: Nya rön om neurobiologi visar att vi måste ha valfrihet

 

Föräldralediga bör inte få ha små barn i förskolan

Hemmaföräldrars nätverk: Vissa barnfamiljer stöttas i dag med stora summor från vår gemensamma skattekaka, medan andra inte får någonting. Det är en orättvisa som drabbar både barn och föräldrar.

Läs mer >>

Läs också: Det ingen vågar säga

 

Självskador bland unga män ökar

Antalet pojkar och unga män som har vårdats på sjukhus för att de avsiktligt skadat sig själva har ökat med 27 procent de senaste tio åren. Samtidigt vårdas allt färre i den gruppen på grund av att de utsatts för våld. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

Läs mer >>

 

Nya åldersregler på väg för föräldradagar

Nytt förslag från regeringen – samtidigt höjs grundnivånRegeringen föreslår flera förändringar av föräldraförsäkringen i den kommande budgeten. Dels ska de flesta dagarna tas ut innan barnet är fyra år, dels höjs grundnivån med drygt en tusenlapp.

Läs mer >>

 

Clas och Sara vågade lindra tidspressen med deltid

Hälften av alla barnfamiljer känner sig ständigt jäktade. Effektivast för att minska stressen är att gå ner i arbetstid. Clas Edvardsson Berg valde den lösningen. ”Marginalerna i vardagen blev större.”Hemmaföräldrar i Östergötland.

Läs mer >>

 

Barn under tre år har inte utvecklat sitt immunförsvar

Små barn under tre år har nämligen inte utvecklat sitt immunförsvar. Och visst, immunförsvaret SKA tränas ... på en rimlig nivå, så ska barnet självklart få lite småsnuvor och annat som tränar upp immunförsvaret och bygger på det. Problemet är bara att dagisbarn får inte några små snuvor några gånger per år - de drabbas ofta av väldigt svåra smittor som kräver antibiotika och antibiotika SLÅR UT IMMUNFÖRSVARET. Det dödar nämligen de goda bakterierna också, som ÄR immunförsvaret. En kunskap som få känner till och som staten är tämligen ointresserad av att delge föräldrarna.

Läs mer >>

 

Barn som stöts bort drabbas av problem

Forskarna Rohner och Abdul Khaleque fann att barn tenderar att bli mer oroliga och osäkra, liksom mer fientliga och aggresiva mot andra, om de stöts bort av sina föräldrar. Personlighetsdragen dröjer sig kvar även i vuxen ålder, visar studien.

– Vi har inte hittat någon annan upplevelse som påverkar vår personlighet och personlighetsutveckling lika starkt och konsekvent som att bli övergiven, särskilt av föräldrar under barndomen, säger Ronald Rohner till EurekAlert.

Läs mer >>

 

Unschooling - en form av hemundervisning

Unschooling är en pedagogisk metod som jag verkligen har fastnat för och som verkligen passar oss och vårt sätt att se på kunskap. Det går ut på att barn inte går i skolan eller medverkar i någon undervisning hemma. Inlärning sker genom att barnet lär sig genom livserfarenheter. De lär sig alla de vanliga skolämnen och mer därtill genom lek, hushållsarbete, interaktioner med olika yrkeskategorier och genom att fördjupa sig i egna intressen.

Läs mer >>

 

Få allergier hos ostressade spädbarn

Spädbarn med låga halter av det stressrelaterade hormonet kortisol i saliven utvecklar färre allergier än andra barn. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i decembernumret av Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Läs mer >>

Läs också: Höga halter av stresshormonet kortisol hos dagisbarn

 

Avskaffa tvångskvoterade pappa- och mammamånader

Tvång utan folkligt stöd. Det finns ett undantag från den frihetsvåg som sköljt över landet de senaste decennierna – synen på familjelivet. Här har kraven på nya regler och förbud vuxit sig starkare. Föräldraledigheten ska tvångskvoteras i stället för att låta mammorna och papporna bestämma själva. Därför har vi tagit fram en ny familjepolitik som i dag klubbas på vårt partifullmäktige. Vardagsmakt måste bli ledordet för den svenska familjepolitiken, skriver Göran Hägglund och Emma Henriksson.

Läs mer >>

 

Barn som lämnas för tidigt på dagis kan känna sig övergivna

Många barn klarar fint att börja tidigt på dagis. Problemet är att det i förväg kan vara svårt att veta vilken människa som har ett robust nervsystem och vilken som har ett känsligare. Vissa barn har en hjärna som är extra sårbar för stress. Små barn behöver vad föräldrar i urbefolkningar alltid gett sina ungar. Var nära de minsta hela tiden. Barn mår bäst när de vuxnas grundstämning är lugn och glad. Inte lugn och ledsen, inte glad och uppspelt utan lugn och glad. Då har barnet tryggheten i ryggen, skriver Rigmor Robért.

Läs mer >>

Läs också: Eftersnack om faran med dagis

 

Förskola före två års ålder kan skada ditt barn

Psykologen Eva Rusz: Brist på närhet kan ge allvarligare men än barnfattigdom.

Läs mer >>

 

Psykisk ohälsa bland unga män ökar

Unga som vårdas inom den psykiatriska öppenvården blir allt fler och ökningen är störst bland män i åldern 18–24 år.

Läs mer >>

 

Novusstöd för vårdnadsbidrag

Familjen och vårdnadsbidraget ska stå i centrum när Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson Emma Henriksson förstamaj-talar i Uppsala i eftermiddag. Med en Novus-undersökning i ryggen tar hon upp att en stor majoritet föräldrar vill att alla ska ha rätt till vårdnadsbidrag, oavsett var man bor.

Läs mer >>

 

Principen om en bra skola för alla gäller inte längre

Förr var principen en enhetsskola där villkoren för alla barn skulle vara lika och alla ha samma chans. Men sedan 1990-talet har skolans likvärdighetsuppdrag blivit alltmer uppluckrat. Skolan blir helt enkelt allt mindre en skola för alla och alltmer en skola för dem som har föräldrar med resurser.

Läs mer >>

Läs också: Finlands framgångsrecept heter närvarande föräldrar

 

Färre barn föds

Babyboomen i Sverige är över – och någon ny är inte att vänta. Den rådande samhällstrenden är att barnafödandet som länge åkt upp och ned har stabiliserats, spår Statistiska centralbyrån i en ny framtidsprognos.

Läs mer >>

 

"Inför skolplikt för sexåringar"

Utslagningen från skolan måste bromsas. Staten bör därför ta ett helhetsansvar för barns och ungas utveckling, så att rätt hjälp sätts in i tid. Bland annat bör BVC:s dokumentation samlas in centralt och sexårsklass bli obligatorisk, skriver tre forskare i en ny ESO-rapport.

Läs mer >>

 

Stress kan ligga bakom att kvinnor dör tidigare

I takt med att kvinnor har gått från att i hög grad vara hemmafruar till att yrkesarbeta har de stressrelaterade sjukdomarna, däribland hjärt- kärlsjukdomarna, ökat.

Läs mer >>

Läs också: Kvinnor sover sämre än män

 

Rektorer avsäger sig arbetsmiljöansvar

Nedskärningarna har gått för långt. Det anser skolledare i Karlskrona som nu tar strid för en bättre arbetsmiljö.

Läs mer >>

 

Allt fler behandlas för ADHD

I dag får mer än 57.000 vuxna och barn läkemedel mot adhd. Det är nästan fyra gånger fler än 2006, då ungefär 15.000 personer fick adhd-medicin. Ökningen sker i alla åldersgrupper och hos båda könen. Det visar ny statistik som Nätverket för läkemedelsepidemiologi, Nepi, har tagit fram åt DN.

 

Öppen förskola för hemmabarn

Vår Öppna Förskola som vi själva driver i privat regi är öppen för hemmaföräldrar med barn samt barn inskrivna i vår familjedaghemsverksamhet. Därför kan ditt barn hitta kompisar som är lite större (upp till 6 år)

Läs mer >>

 

Vi tipsar om privata dagmammor

En positiv effekt av införandet av barnomsorgspengen har varit att det har blivit lättare att starta upp som privat dagmamma. Under senare år har många kommuner kämpat för att fasa ut dagmammorna och minska föräldrars valmöjligheter, ibland med inte helt korrekta metoder. Många är de föräldrar som kontaktat oss sedan de varit i kontakt med sina kommuner och frågat efter alternativet dagmamma och fått till svar "nej alla dagmammor har fullt". När sedan de kommunala dagmammorna frågat om det inte är några barn som står i kö, så har de fått till svar "nej det är inte någon som vill ha dagmamma".

Men nu kanske vi är på väg mot bättre tider och större acceptans för att barn är olika och att föräldrar därför ska kunna välja mellan olika barnomsorgsalternativ. Nyligen har vi fått följande tips på privata dagmammor - en i Vällingby och en Malmö;

Blåsippsbacken - Vällingby >>

Dagmamman Åsa - Malmö >>

Vill du veta mer om hur du blir privat dagmamma? Klicka här >>

 

Veckans aktivitetstips - kyrkans barntimmar i Haninge

I S:t Eskils kyrka i Handens centrum har man barntimmar måndag, onsdag, fredag mellan kl. 09.00-11.30. Barnen är mellan 3-5 år, 12 stycken är en full grupp. (Just nu är gruppen bara 9 barn, så det finns platser kvar för vårterminen 2010). Här arbetar två pedagoger och barnen har har samling, leker, sjunger och ibland åker barnen på utflykt. Någon gång per termin går barnen en hel dag och hämtas då kl. 2 i stället.

Läs mer >>

Stora barngrupper på dagis och fritids