26 februari 2008

(s) i Östra Göinge undviker att svara på frågor

 

Christina Panfalk - mamman som vill vara hemma längre med sonen Maximus är nu klar med namninsamlingen i Östra Göinge. Därmed har gräsrötterna chansen att få säga sitt om hur många barnomsorgsalternativ som ska erbjudas i Östra Göinge.

 

Risken är bara att socialdemokraterna säger nej till en kommunal folkomröstning i frågan - eftersom de anser att önskemål från gräsrotsnivå är "mobbdemokrati" och att det är politikerna som vet bäst "då de har en helhetsyn på saker och ting". Ställ det mot det faktum att politikerna naturligtvis inte vet vad som är bäst för just Maximus eller alla andra små barn i kommunen.

 

För att försöka förstå hur socialdemokraterna tänker när de så konsekvent avvisar att medborgarna ska få vara med och bestämma så ställde Hemmaföräldrar följande frågor till Tommy Johansson (s) kommunalråd i Östra Göinge:

1. Vad har du för kommentar till Per Kågesons avhopp?

- Jag tycker att du i grunden har en ganska negativ inställning till socialdemokrater och socialdemokratisk politik. Du har rätt att ha vilken inställning du vill till saker och ting, men jag utgår ifrån att du också kan ha respekt för att det kan finnas andra uppfattningar än de du tycker är rätt och riktiga. Sedan rent allmänt så är vi ett ganska stort parti där en del medlemmar kan ha avvikande meningar i enskilda frågor. Men det vårt högsta beslutande organ vid en partikongressen har lagt fast är det som i grunden är styrande för vår politik. Därmed har jag också svarat på fråga 1, säger Tommy Johansson.

2. Ni har väldigt stora barngrupper i Östra Göinge och samtidigt problem att rekrytera förskollärare - tycker du i det sammanhanget att det är rimligt att säga nej till fler barnomsorgsalternativ?

- Min bedömning är att införande av vårdnadsbidrag inte på ett avgörande sätt skulle förändra den situationen, säger Tommy Johansson.

3. Tycker du att namninsamling för att få folkomrösta i frågan om vårdnadsbidraget är "mobbdemokrati"?

- Den diskussionen får du ta med den som har uttryckt åsikten, säger Tommy Johansson.

4. Varför kan inte socialdemokraterna tillåta en folkomröstning om vårdnadsbidraget så att människor får välja själva?

- Argumentationen kring folkomröstningar om vårdnadsbidrag kommer jag att återkomma till när det blir aktuellt att ställning i kommunfullmäktige, säger Tommy Johansson

5. Om du tycker att det är okej att säga nej till en folkomröstning och därmed låta politikerna bestämma åt gräsrötterna, så vill jag gärna ha en motivering varför det skulle vara bättre?

- Argumentationen kring folkomröstningar om vårdnadsbidrag kommer jag att återkomma till när det blir aktuellt att ställning i kommunfullmäktige, säger Tommy Johansson.

Madeleine Lidman

Läs också:

Socialdemokraterna har en tyvärr en lång tradition av att vägra kommunicera med gräsrötterna. När Lena Hallengren (s) var förskoleminister så vägrade hon svara på mina frågor eftersom de var oproffsiga, oseriösa och direkt felaktiga.

Nedan några artiklar som visar socialdemokraternas inställning till den "lilla människan".

Kristdemokraten: Svara på frågorna Hallengren

Hallengren pressad på svar om barnomsorgen

Staten fostrar barnen bäst

Regeringen sviker förskolebarnen

Regeringen medveten om följderna av sin familjepolitik

Maria Larsson (kd) debatterade valfrihet med Lena Hallengren

Hallengren om personalen i förskolan - "könslösa pedagoger"

Känd debattör lämnar socialdemokraterna

Socialdemokrat tycker att namninsamling är mobbdemokrati


 

Första sidan