Februari 2006

Hemmaföräldrars tankesmedja

Att vara hemmaförälder är en kvinnofälla säger proffstyckarna. Ja, det är det om vi tillåter det att vara det. Idag blir den förälder som stannar hemma; utförsäkrad, får sämre pension och får svårare att komma tillbaka till arbetslivet. 

Men det här är saker som vi kan förändra!

Proffstyckarna pratar ofta om hur viktigt det är med jämställdhet och vill använda lagstiftad delad föräldraledighet för att nå dit. Vi på hemmaföräldrar tycker inte att man ska använda barnen som en murbräcka för jämställdhet.

Menar proffstyckarna allvar med att de vill ha ett mer jämställt samhälle så finns det många områden att titta på - det handlar inte bara om karriären. Kvinnor får idag sämre vård och sämre mediciner, nästan all forskning och framtagning av mediciner sker på den manliga kroppen. Kvinnor utsätts för ett förtryck av vissa manliga chefer i arbetslivet - läs Lars-Einars bok "En sexist bekännelser", där han berättar om hur han konsekvent brukade slänga kvinnors ansökningshandlingar i papperskorgen, hur han brukade himla med ögonen när kvinnor pratade på möten och hur han brukade skämta om sina kvinnliga medarbetare.

Är det något vi kommer tillrätta med om vi lagstiftar om delad föräldraledighet?

Nej.

Men om vi höjer blicken ovanför det här ständiga pratet om lagstiftad delad föräldraledighet så kan vi kanske lösa de bitarna också. Det är viktigt att få en dialog med arbetsgivarna. Ger de verkligen kvinnor sämre lön för att de vet att de kommer att ta ut flest föräldradagar? Borde det inte vara lättare för en arbetsgivare att hitta en vikarie som arbetar en längre tid?

Kan det vara så att arbetsgivare är skeptiska till att anställa kvinnor därför att de vet att det är kvinnor som hämtar och lämnar på dagis, kvinnor som vabbar och dagisföräldrar som tar med sig allehanda smittor till jobbet som kräksjukan och olika virus? Kan det inte i själva verket vara så att det är en fördel om en förälder är hemma under småbarnsåren så att arbetsgivaren slipper den här problematiken?

Det finns mycket att fundera på.

För att strukturera upp tankesmedjan kommer vi att ha två rubriker. En som berättar om hur samhället ser ut idag och en rubrik med förslag till förändringar. Och det är där våra läsare kommer in. Fortsätt att tipsa oss! 

Samhället idag

Förslag på förändringar


Första sidan